තේරෙන විදිහට කාලගුණ අනාවැකි බලමු ද?

කාලගුණ අනාවැකි අපි කාටත් වැදගත් වන තොරතුරක්. ඉතින් මේ තොරතුරු ගන්න පුලුවන් වෙබ් අඩවි ඕනෑතරම් තිබුනත් අපිට තේරෙන විදියට බලා ගන්න අමාරුයි. කොහොම උනත් ලංකාවේ කාලගුණ අනාවැකි කියන කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නම් ඉතින් වැඩි පුරම කියන්නේ බොරු කියලා හැමෝම දන්න රහසක්නේ.

ඉතින් මම ඔයාලට හදුන්වාදෙන වෙබ් අඩවියේ නම Windy.com . මේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා කාලගුණ දත්ත අවශ්‍ය තැන ඇතුලත් කර කාලගුණ දත්ත ලබා ගන්න.


මෙන්න ලිංක් එක

Visit Now


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉක්මනින් type setting කරන්න පුරුදු වෙමු ද.........?

වාහනයේ Number එකෙන් වාහනයේ විස්තර හොයමු ?

නොදන්නා දුරකථන අංක දැනගන්නේ මෙහෙමයි.!!!