ඔබේ computer එකෙත් Wifi , Bluetooth නැද්ද?

ඔබේ පරිගණකය Desktop ද එසේනම් ඔබේ පරිගනයේ වයිෆයි බ්ලූටූත් උපාංග නැතුව ඇති. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ පරිගනකයේ ඉහත දත්ත හුවමාරු ක්‍රම වලට සහය දක්වන ආකාරය සකසා ගන්නා ආකාරය ගැනයි.
මේ සදහා bluetooth adapter wifi adapter මිලදී ගතයුතු වෙනවා. පරිගනක උපාංග අලවි කරන තැනකින් ඔබට මෙම උපාංග මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇත.

නමුත් ඔබට හැකියාව ඇත්නම් මෙරට මුදලට වඩා ඉතා අඩුවෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ආනයනය කිරීමට හැකියාව ඇත. Aliexpress ebay වැනි වෙබ් අඩවි වලින් එය සිදුකරගන්නට හැකියාව ඇත. ඔබ aliexpress.com හරහා ගෙන්වනවානම් පහත ලිංක් එක හරහා ඇණවුම් කිරීමට හැකියාව ඇත.


Wifi Adapter in Aliexpress

Oder Now !!!Bluetooth Adapter in Aliexpress

Order Now !!!

Comments

Popular posts from this blog

ඉක්මනින් type setting කරන්න පුරුදු වෙමු ද.........?

වාහනයේ Number එකෙන් වාහනයේ විස්තර හොයමු ?

නොදන්නා දුරකථන අංක දැනගන්නේ මෙහෙමයි.!!!