පරිගනකයට Virus guard අවශ්‍යද? නැද්ද?

පරිගනකයකට වෛරස් ගාඩ් එකක් ඕනිම ද? . මේ ප්‍රශ්නය ඔයාගෙන් ඇහුවොත් ඔයා දෙන උත්තරය බොහෝ විට ඔව්. ඇත්තටම පරිගනකයට වෛරස් ගාඩ් එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒකෙන් මම කිසිම වෙලාවක කියන්නේ නෑ වෛරස් ගාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. ඇත්තෙන්ම එදිනෙදා භාවිතයේ දී වෛරස් ගාඩ් එකක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි මමනම් හිතන්නේ. මොකද අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේදී කෙරෙන වැඩකටයුතු වල වෛරස් ගාඩ් එකක ආරක්ෂාව අවශ්‍ය නැහැ.
සාමාන්‍ය වැඩ කිව්වේ මේ වගේ ඒවා == music, video, movie, word, power point වැනි මෘදුකාංග භාවිතය.මේ වගේ වැඩ විතරයිනම් ඔයාගේ පරිගනකයෙන් කරන්නේ වෛරස් ගාඩ් ඇත්තෙන්ම අවශ්‍ය නැතිතරම්. තවද අන්තර්ජාල ගනුදෙනු වැඩිපුර ඔබ සිදුකරනවානම් වෛරස් ගාඩ් එකක් අනිවාර්යෙන්ම භාවිතා කරන්න. මොකද එවැනි වැඩ වලදී ඔබ ගනුදෙනු කරන්නේ සන්වේදී දත්ත සමග නිසා.
වෛරස් ගාඩ් එකක් ඔබේ පරිගනකය සතුව ඇත්නම් එය නිතිපතා යාවත්කාලීන කළයුතුය. නැතිනම් වෛරස් ගාඩ් නැතිවාට කමක් නැත. මොකද නිතර යාවත්කාලීන නොකරන වෛරස් ගාඩ් එකකට බැහැ අලුතින් එන වෛරස් හදුනාගන්න. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය භාවිතයටත් වෛරස් ගාඩ් එකක් අවශ්‍යනම් නොමිලේ දෙන සේවාවක් භාවිතා කරන්න. මොකද ඔබ සිදුකරන්නේ සාමාන්‍ය වැඩ පමණක් නිසා. කෙසේ වෙතත් නිතරම යාවත්කාලීන කරන්න. එසේ යාවත්කාලීන නොකර වෛරස් ගාඩ් ස්ථාපනය කර ඇත්නම් එයින් සිදුවන්නේ පරිගනකයේ වේගය අඩුවීම පමණි.

Comments

Popular posts from this blog

ඉක්මනින් type setting කරන්න පුරුදු වෙමු ද.........?

වාහනයේ Number එකෙන් වාහනයේ විස්තර හොයමු ?

නොදන්නා දුරකථන අංක දැනගන්නේ මෙහෙමයි.!!!